[website maken] [website ontwerp] [Brandweer Zoersel]
[Brandweer Zoersel]
[Brandweer Zoersel]
[Brandweer Zoersel]
[Brandweer Zoersel]
[Brandweer Zoersel]
[Brandweer Zoersel]
[Brandweer Zoersel]
[]

Taken van de brandweer


1. Vervoer van en zorgen aan een verstikte of aan een drenkeling, aanvoer van zuurstof.


2. Inzet bij ontploffing.


3. Bevrijden van een persoon die in een lift is opgesloten.


4. Bevrijden van een op een dak gevluchte persoon (inzonderheid wanneer het om een zwakzinnige   gaat)


5. Bevrijding van een onder puin of afbraak bedolven persoon.


6. Dringend vervoer van een zieke en van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of een openbare plaats bevindt.


7. Bevrijding van een onder of in een voertuig geklemde persoon.


8. Bevrijding van een geëlektrokuteerde persoon.


9. Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in een riool)


10. Ophalen van een persoon uit put, kanaal, vijver, enz.


11. Verwijderen van belemmering van de rijweg, met gevaar voor personen of goederen.


12. Bevrijding van een persoon met één der leden geklemd in een machine.


13. Leegpompen van een kelder ingevolge overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is.


14. Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen.


15. Interventie bij ontsnapping van stoom in een gebouw.


16. Interventie bij oververhitting van een verwarmingsketel.


17. Luchtverversing van lokalen waar rook, gas of een koudmakend mengsel is binnengedrongen.


18. Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.


19. Interventie bij overstroming of ramp.


20. Neutralisatie van een laag koolwaterstofverbinding of zuur.


21. Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren (onder voorwaarden in algemeen overleg vast te stellen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken

     en van Volksgezondheid, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 25 februari 1963, laatst gewijzigd bij KB van 25 april 1997).


22. Onschadelijk maken of vernietigen (eventueel met medewerking van een imker) van wespen- en bijennesten of  zwermen die gevaar meebrengen voor personen.


23. Het blussen van brand (in de breedste zin van het woord).

  

Vrijwillig Brandweerkorps

BRANDWEER ZOERSEL